Untitled Document
logo
גרסה להדפסה
שנה טובה וחג שמח


מיון פלפל
כל המגדלים מתבקשים להקפיד על מיון עפ"י הקריטריונים.
משטח שלא יעמוד בקריטריונים - ייפסל ויוחזר למגדל!!!
תודה על שיתוף הפעולה


מתכוונים לקטוף בקרוב?
כל מגדל אשר מתחיל לקטוף תוצרת חדשה, נא להודיע בהקדם בטלפון או במייל לטל 08-6581622 על מנת שנוכל להיערך כראוי.

תאריכי תשלום למגדלים לפי תאריך שיווק
פסח 2021 ימי שיווק
דרושים
כיצד מגיעים לעין יהב?
בעלי תפקידים
פרסומים בתקשורת
תמונות
וידאו
מתכונים
קריטריונים ליומני ריסוס
קריטריונים למיון
דרך המעבדה

דרך המעבדה

שתף |

חברת "דרך המעבדה" מבצעת פיקוח חיצוני אשר נועד להבטיח ולוודא בקרה בתחום בטיחות המוצר ועמידה בתקנים מקומיים ובינלאומיים.

הבטחת האיכות מותאמת אישית ומבוססת על הכנת תכנית דיגום ופיקוח.

"דרך המעבדה" מפקחת על חברת "יופי של ירקות – עין יהב" בתדירות חודשית ודוגמת את התוצרת של שלל מגדליה. במהלך הפיקוח מבוצע סיור בשטחי המגדל וביקורת על יומני הריסוס. כמו כן, נלקחות דוגמאות של מגוון גידולים לבדיקת שאריות חומרי הדברה ומיקרוביולוגיה.

בתהליך העבודה חברת 'דרך המעבדה' מלווה את המגדל, מספקת לו מידע לגבי חומרי ההדברה המותרים לשימוש, מסייעת באיתור ליקויים ובוחנת את הפתרונות האפשריים.


פרטים נוספים אודות חברת "דרך המעבדה" ניתן למצוא באתר www.lab-path.co.il


© כל הזכויות שמורות 2006 ל ירקות ופירות עין יהב
קידום באינטרנטפרסום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט