Untitled Document
logo
גרסה להדפסה
מיון פלפל
כל המגדלים מתבקשים להקפיד על מיון עפ"י הקריטריונים.
משטח שלא יעמוד בקריטריונים - ייפסל ויוחזר למגדל!!!
תודה על שיתוף הפעולה


מתכוונים לקטוף בקרוב?
כל מגדל אשר מתחיל לקטוף תוצרת חדשה, נא להודיע בהקדם בטלפון או במייל לטל 08-6581622 על מנת שנוכל להיערך כראוי.

תאריכי תשלום למגדלים לפי תאריך שיווק
דרושים
כיצד מגיעים לעין יהב?
בעלי תפקידים
פרסומים בתקשורת
תמונות
וידאו
מתכונים
קריטריונים ליומני ריסוס
קריטריונים למיון
דרך המעבדה

בעלי תפקידים

שתף |
תפקיד שם טלפון דוא"ל
 
יו"ר הנהלה קניון עומר 052-3666119  
 
מנכ"ל רני סלע

08-6581622

ranis@arava.co.i
 
משרדים   08-6591700 iofy@arava.co.il
 
       
 
משווק איציק סוארי 052-3666896  
 
מנהל טרנזיט שלי אלעד 052-4260824 eladiofy@gmail.com
 
מבקר איכות יקי סלה 052-3666056  
 
מחסן אריזות דני יואל 054-4362002  
 
הנהלת חשבונות סיטונאים קירשבום מירית  08-6591705 iofy1@arava.co.il
 
הנהלת חשבונות עגייב טל  08-6591704 iofy2@arava.co.il
 
       
 
משגיח כשרות עופר בן חיים 054-9109171  
 
שירות למגדלים פנינה יואל 052-8310954 yofipnina@gmail.com
       

 

© כל הזכויות שמורות 2006 ל ירקות ופירות עין יהב
קידום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט