ירקות ופירות עין יהב

דרך המעבדה

חברת "דרך המעבדה" מבצעת פיקוח חיצוני אשר נועד להבטיח ולוודא בקרה בתחום בטיחות המוצר ועמידה בתקנים מקומיים ובינלאומיים.

הבטחת האיכות מותאמת אישית ומבוססת על הכנת תכנית דיגום ופיקוח.

"דרך המעבדה" מפקחת על חברת "יופי של ירקות – עין יהב" בתדירות חודשית ודוגמת את התוצרת של שלל מגדליה. במהלך הפיקוח מבוצע סיור בשטחי המגדל וביקורת על יומני הריסוס. כמו כן, נלקחות דוגמאות של מגוון גידולים לבדיקת שאריות חומרי הדברה ומיקרוביולוגיה.

בתהליך העבודה חברת 'דרך המעבדה' מלווה את המגדל, מספקת לו מידע לגבי חומרי ההדברה המותרים לשימוש, מסייעת באיתור ליקויים ובוחנת את הפתרונות האפשריים.


פרטים נוספים אודות חברת "דרך המעבדה" ניתן למצוא באתר www.lab-path.co.il