ירקות ופירות עין יהב

קריטריונים ליומני ריסוס

מגדל יקר,

 אנחנו כרגע עוברים על כל יומני הריסוס שברשותנו ומזינים אותם במחשב לפורמט של אגרוסופט.

נא לשלוח לנו את יומני הריסוס שברשותך ולוודא שהפרטים הבאים קיימים ביומן. במידה ולא, ניתן להוסיף אותם ידנית על יומן הריסוס ולשלוח למשרד בהקדם (מייל\פקס).

פרטי חלקות

 • שם/מס' כל חלקה.
 • גודל של כל חלקה.
 • תאריך שתילה של כל חלקה.
 • שם הזן בכל חלקה.
 • סוג כל חלקה: בית רשת / חממה / מנהרות עבירות / מנהרות נמוכות / שטח פתוח.
 • סוג מצע של כל חלקה: קרקע / תעלות קומפוסט / פרלייט / תעלות הזנה / נשם.

פרטי ריסוס

 • תאריך ריסוס
 • שעות הריסוס
 • שיטת ריסוס: איבוק / אידוי / הגמעה / טרקטור+מפוח על/מפוח צד/מפוח כרם / טרקטור+מרסס / מרסס גב מוטורי / מרסס זחל / מרסס יד / מרסס מריצה / פוגר / פיזור / רובה ריסוס / תותח גופרית.
 • מזג אוויר: טמפ' ורוח.
 • נפח מים לדונם.
 • שם החומר המרוסס.
 • כנגד מה הוא מרוסס.